Jacek Mączka – Three new poems
Prowcza*

 


The stream gabs gate gate para gate
parasam gate bodhi swaha, the chime

 

of sheep bells follows, a man
in suspenders beats a seeder

 

with a hammer to remove rust.
Clear sounds travel far and disappear.
*Prowcza is a stream in Bieszczady Mountains which divides two peaks. It is characterized by many small waterfalls and plants inhabitants which creates a unique landscape.

Along wattle fencesabysmal fog
comes out of

 

a sudden late peony
I teach my hands not to

 

thawing weirs bind again
the air carries scares

 

for crows – how
much of me down

 

the keys make an error
herbarium absorbs rust
I move

 

 

Snow
and a deer’s white rump. In the forest

 

animals’ paths lead
to a watering place. Tracks – a clear

 

series of marks. A hawk. Motionless
wings suspended in cold waves of air.

 

Takuan asks Basho for one
true word.
Translated by Magdalena Sieradzka

Jacek Maczka – poet and literary scholar. Born in 1965 in Sanok. He has published the following books: Bliższe okolice (Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda); Pomyśleć prześwit (Miniatura, Kraków); Kroisz coraz cieńsze (Miniatura, Kraków) as well as a treatise on Janusz Szuber’s poetry: Powidła dla Tejrezjasza (Księgarnia Akademicka, Kraków). His poems have been published in, among others, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Rzeczpospolita, Studium.  Winner of various literary prizes, including the “Jacek Bierezin” national competition and “Tyska Zima Poetycka” competition. He lives is Sanok.


Jacek Mączka – poeta i literaturoznawca. Urodzony w 1965r. w Sanoku. Autor tomików poezji Zwarzone mrozem czyżnie („Mamiko”, Nowa Ruda), Bliższe okolice („Mamiko”, Nowa Ruda), Pomyśleć prześwit, („Miniatura”, Kraków) oraz Kroisz coraz cieńsze („Miniatura”, Kraków). Napisał obszerną monografię – Powidła dla Tejrezjasza. O poezji Janusza Szubera („Księgarnia Akademicka”, Kraków 2008). Publikował, między innymi, w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Rzeczypospolitej, Studium. Laureat konkursów poetyckich, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina i Tyskiej Zimy Poetyckiej. Mieszka w Sanoku.Magdalena Sieradzka – born in 1986 in Sanok. She has been interested in writing, languages and art from her early school days. A student of English Philology at Jagiellonian University and Translation at UNESCO Chair for Translations Studies and Intercultural Communication; this year she is completing her Translation course. Currently writing her Master’s thesis on the subject of cognitive linguistics in literary translation. She is also working on poetry translations in both English and Polish for various periodicals. She lives in Kraków.


Magdalena Sieradzka – urodzona w 1986r. w Sanoku. Od wczesnych lat szkolnych interesuje ją pisanie, języki obce  i sztuka. Studiuje Filologię Angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim i Przekładoznawstwo w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. W tym roku kończy przekładoznawstwo, obecnie pisze pracę magisterską związaną z językoznawstwem kognitywnym w tłumaczeniu literackim. Przygotowuje także do publikacji tłumaczenia wierszy na język angielski i polski. Mieszka w Krakowie.