Arkadiusz FraniaImpressions from a readingin an old bookshop, I bought
a collection of Szymborska’s poems from 1972
in any case
between pages eight and nine
between error and impressions from a play
I found
a grey label
torn
from a cotton shirt
made in england
St. Michael
for a child up to 10 years old
between pages 38 and 39
within Classic
I found a scrap from a black and white photograph
a woman between 40 and 45
in a white dress
putting a straw hat on
sitting on a blanket stretched across sand
beside her clothes flip flops
in the background a group of people
talking
I feel like a columbus wading into a stranger’s intimacy
having discovered slivers of a life
the testimony of a reader
the shirt perhaps
stained with cherry ice cream
a holiday memento from łeba or mielno
the poetry of objects


translated by Marek Kazmierski
download the text in English and Polish original pdf here

Arkadiusz Frania – born 1973 in Przechlewa. Poet and literary critic. In 1999, he earned his masters in Polish literature, achieving his doctorate in Humanities in 2003 (University of Silesia). His poems, notes and reviews have been published in „Odra”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Arkusz”, „Pogranicze”, „Akant”, „Poezja dzisiaj”, „Magazyn Literacki”, „Nowy Wiek”, „Tygiel Kultury”, „Fronda”, „Horyzonty”, „Radostowa”, „Obrzeże”, „Gazeta Kulturalna”, „Ruch Literacki”, „Pamiętnik Literacki”. He has published four volumes of poetry, one book of prose and four volumes of literary criticism. He has been a member of the Polish Writers Association since 1998. Currently living in  Częstochowa.

fot. Szymon Halter


Arkadiusz Frania – ur. 1973 r. w Przechlewie. Poeta i krytyk literacki. W 1999 r. ukończył filologię polską, w 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych (Uniwersytet Śląski). Wiersze, szkice i recenzje publikował w: „Odrze”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Arkuszu”, „Pograniczach”, „Akancie”, „Poezji dzisiaj”, „Magazynie Literackim”, „Nowym Wieku”, „Tyglu Kultury”, „Frondzie”, „Horyzontach”, „Radostowej”, „Obrzeżach”, „Gazecie Kulturalnej”, „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”. Autor czterech zbiorów poetyckich, jednej książki prozatorskiej i czterech tomów krytycznoliterackich. Członek Związku Literatów Polskich od 1998 r. Mieszka w Częstochowie.