Konkurs Poetycki OFF_ZP’10 . . . 1 DZIEŃ DO ZAKOŃCZENIA

Prace prosimy nadsyłać w terminie od 1 kwietnia do 1 maja 2010. Każdy uczestnik może zgłaszać nie mniej niż trzy, nie więcej niż pięc utwórów. Udział w konkursie nie wymaga opłat. Zgłoszenia, zawierające informacje kontaktowe uczestników (adres, email lub telefon), powinny być nadsyłane na adres: konkursOFF@zeszytypoetyckie.pl Informacje osobowe uczestników chronione będą ustawą o ochronie danych […]