Dariusz DziurzyńskiThrenody IX. Account
Reistych


Exporting: 80 zl


Refrigeration: 4 days at 25 zl each
making 100.


Transit: 180 + 240.
Total: 420  zl


Wreath, veiled: 250 zl
Floral arrangement: 170.


Coffin (pine): 740 zl
Coffin fittings: nil.


Gold plated plate: 70 zl


Hourglasses: 2 at 10 zl each


Holy mass (church / day / hour):
400 zl


Arrangements: 160.
Supervision: 40.
Services: 60 zl


Other:


sack: 50 zl
gravediggers: 100 zl (contracted).


(Data taken from an undertaking firm, February 2001)

translated by Marek Kazmierskidownload the text in English and Polish original pdf here
Dariusz Dziurzyński (born. 1973, in Warsaw), poet and Doctor of Literature, employed at the Faculty of Polish Literature at Warsaw University since 2004, member of the Warsaw literary group Wybór. Collaborates with the periodicals “Red.”, “Wyspa” and “Przegląd Filozoficzno-Literacki”, published in, among others, “Powściągliwośc i Praca”, “Tekstualie”, “Nowa Okolica Poetów”, “Kwartalnik Artystyczny”, “Topos”, “Fraza”, “Akant”, “Red.”, “Zeszyty Poetyckie” i “Znaj”, and also in Belgium (“Remue-Méninges”). His work has been translated into French and German. He lives in Warsaw, where he lectures in comparative literature.

fot. Kinga Gibaszek


Dariusz Dziurzyński (ur. 1973, w Warszawie) – polski poeta i doktor literaturoznawstwa, pracownik Wydziału Polonistyki UW, do 2004 r. członek warszawskiej grupy literackiej Wybór. Współpracuje z czasopismami “Red.”, “Wyspa” oraz “Przegląd Filozoficzno-Literacki”, wiersze i artykuły publikował m.in. “Powściągliwości i Pracy”, “Tekstualiach”, “Nowej Okolicy Poetów”, “Kwartalniku Artystycznym”, “Toposie”, “Frazie”, “Akancie”, “Red.dzie”, “Zeszytach Poetyckich” i “Znaj”, także w prasie belgijskiej (“Remue-Méninges”), jego utwory tłumaczono na języki francuski i niemiecki. Mieszka w Warszawie, gdzie wykłada literaturę porównawczą na uniwersytecie.