Konkurs Poetycki OFF_ZP’10 . . . 1 DZIEŃ DO ZAKOŃCZENIA

 • Prace prosimy nadsyłać w terminie od 1 kwietnia do 1 maja 2010.
 • Każdy uczestnik może zgłaszać nie mniej niż trzy, nie więcej niż pięc utwórów.
 • Udział w konkursie nie wymaga opłat.
 • Zgłoszenia, zawierające informacje kontaktowe uczestników (adres, email lub telefon), powinny być nadsyłane na adres: konkursOFF@zeszytypoetyckie.pl
 • Informacje osobowe uczestników chronione będą ustawą o ochronie danych osobowych.
 • W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z OFF_PRESS, Apart Arts ani Zeszyty Poetyckie, oceniający ani osoby z nimi spokrewnione.
 • Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Dawid Jung i Marcin Orliński.
 • Poszczególne teksty mogą być publikowane w OFF_PRESS/Zeszytach Poetyckich przy zachowaniu pełnych praw autorskich twórców.
 • Spośród poetów wyróżnionych w pierwszym etapie konkursu, przyznamy nagrodę główną jednej osobie.
 • Nagrodą główną jest publikacja zbioru wierszy w jednym tomie, również w obu wersjach językowych.
 • Wyróżnionych autorów opublikujemy w antologii, każdego po przetłumaczeniu w obu wersjach językowych.
 • Autorzy tekstów otrzymają po dwa egzemplarze antologii/filmu.
 • Zgłoszenie tekstu w konkursie oznacza całkowite przyjęcie powyższych warunków.

Kontakt

Marek Kazmierski (OFF_PRESS) info@off-press.org
Dawid Jung (Zeszyty Poetyckie) dawidjung@zeszytypoetyckie.pl
Marcin Orliński (Zeszyty Poetyckie) marcinorlinski@zeszytypoetyckie.pl


Konkurs OFF_ZP ’10
ul. Gdańska 77,
62-200,
Gniezno

Polska